Saturday, July 25, 2009

Lima Cabangan Syariat

Syariat mempunyai lima cabangan atau bahagian.
'AQAID' (kepercayaan) misalnya kepercayaan kepada Keesaan Allah Taala dan Risalah (Kenabian) Rasulullah s.a.w.
AMAL (Amalan Kesalihan) misalnya solat puasa.
MUAMALAT (Urusan Jual Beli, Perjanjian) misalnya perniagaan dan perdagangan urusan harta.
AKHLAQ (Sifat maruah, perangai) misalnya rendah diri, kedermawanan dan sebagainya.
HUSNI-I-MUASYARAT (Adab kemasyarakat yang indah) yakni hubungan baik dengan manusia misalnya menjauhkan dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang boleh menimbulkan gangguan 9ketidakselesaan) kepada orang lain - umpamanya menganggu orang yang sedang tidur.
Kelima-lima bahagian yang telah disebutkan tadi terangkum menjadi syariat. Maka amatlah mustahak bagi setiap orang Islam mengamalkan kelima-lima cabangan syariat ini.
(rujukan: Adab-adab Kehidupan Bermasyarakat, oleh Hakimul Ummat Hadrat Maulana Ashraf Ali Thanwi rah. a.)

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...