Thursday, January 20, 2011

Nasihat Rasulullah S.A.W. Ketika Datangnya Fitnah

DILAPORKAN daripada Abdullah Ibn Mas'ud r. 'anhu bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda :
"Selepas kewafatanku, kamu akan mengalami satu perbuatan yang kamu kira buruk (jahat). Tunaikanlah hak-hak yang difardhukan ke atasmu dan pohonlah kepada Allah untuk memenuhi hakmu."
(Bukhari)

Misalnya ketika kamu berkhidmat di dalam suatu badan, akan kamu dapati hak kamu ditekan dan seorang lain telah dinaikkan pangkat mendahului kamu. Namun, dalam keadaan yang beginipun Rasulullah s.a.w. telah menasihati bahawa walaupun orang bawahannya tidak memenuhi hakmu, kamu hendaklah terus memenuhi tanggungjawabmu tetapi jangan meminta hakmu itu dipenuhi oleh orang yang zalim dan tidak layak ini, kerana jikalau kamu minta daripadanya maka akan timbul pergaduhan, ketegangan, dukacita dan kecewa. Pohonlah hanya daripada Allah untuk memenuhi hak kamu. Allah Ta'ala akan memenuhi segala permintaan dan keperluan.

Tersebut di dalam hadis yang lain bahawa akan wujud pertentangan dan pergaduhan di kalangan manusia. Pada ketika itu kita dinasihat agar memecahkan pedang kita dan sebagai gantinya buatkan pedang daripada kayu dan duduklah di dalam rumah kamu sehingga maut.
(Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal)

Adalah dinasihatkan daripada Abdullah Ibn Abbas r. 'anhu bahawa : 
"Perkara terbaik yang perlu dilakukan tatkala datangnya fitnah ialah menunggang kuda dan sibuk berjihad ataupun pergilah ke hutan-hutan lalu tunaikanlah hak Allah."
(Tibrani)

Abdullah Ibn 'Amr r. 'anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda :
"Apabila kamu dapati orang ramai mula memecahkan perjanjian mereka dan tidak membayar balik amanah dan semua mereka adalah seperti ini (kemudian Rasulullah s.a.w. mengancing jari-jarinya) maka tinggallah di dalam rumah, jagalah lidah kamu, lakukan kerja-kerja yang baik, jauhi perbuatan-perbuatan yang jahat, jaga dirimu dan janganlah pedulikan orang lain atau mengambil berat tentang mereka."
(Mustadrak - Hakim)

Allah Ta'ala sendiri berfirman di dalam Al Quran :
"Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah diri kamu. Sesiapa yang sesat tidak akan memudharatkan kamu jikalau kamu mendapat petunjuk."
(5 : 105)

Mengulas ayat ini, para ulamak telah menyatakan bahawa dakwah dan tabligh (menyeru dan menyampaikan) adalah penting. Tetapi menurut kenyataan hadis, jikalau manusia telah menjadi bakhil, jikalau mereka bertindak menurut nafsu mereka sendiri dan hidup menurut apa yang ditutun oleh nafsunya dan setiap orang memikirkan tentang fahamannya yang tersangat baik dan bagus langsung tidak mahu mendengar kepada orang lain, maka perbaikilah diri kamu sendiri dan tinggallah di dalam rumah.
(Tibrani)

Fitnah dan maksiat juga tersebar luas pada zaman ini tetapi masih ada manusia yang mahu mendengar kepada nasihat dan juga berusaha memperbaiki diri mereka. Tetapi apabila suatu ketika di mana seorangpun tidak bersedia untuk mendengar kepada nasihat yang baik dan terdapat bahaya kehilangan nyawa, harta kemuliaan diri dengan bercakap benar, maka ada ruang bagi seorang itu untuk memperbaiki dirinya dan duduk di dalam rumahnya sendiri serta menjauhi pergaulan dan kerjasama dengan orang ramai yang membuat fitnah. Atau jikalau dia mampu, hendaklah dia bersedia untuk berjihad bagi pihak kerajaan Islam atau untuk diri dan menjaga batas-batas negara atau sahaja tinggal dan hidup di dalam hutan, menyarai diri sendiri cukup dengan susu kambing dan abdikan diri kepada Allah. Atas alasan inilah Rasulullah s.a.w. bersabda :
"Harta yang terbaik ialah kambing yang mana dia boleh pergi ke gunung-gunung lalu selamatkan agama yang ada padanya."
(Bukhari : Jilid 1, ms 17)

Lantaran itu Imam Bukhari r. 'anhu telah meletakkan satu tajuk : "Menyelamatkan dirinya bersama agamanya adalah merupakan cabangan Agama"

Sebagai usaha menyelamatkan iman dan agama seseorang, bolehlah dia meninggalkan bandaraya, bandar atau tempat kediamannya lalu pergi ke hutan-hutan dan tinggallah di sana dengan mengambil makanan biasa atau hanya bergantung dengan susu kambing.

Cara yang lebih baik selagi dia boleh memelihara iman dan agamanya jikalau tinggal di bandar ialah dengan membuat berbagai-bagai usaha perbaikan dan pahala tatkala hidup bersama-sama jirannya. Dia bolehlah menolong orang yang sakit, tanya kesihatannya, tunaikan tanggungjawabnya ke atas anak isterinya, lakukan kerja-kerja kemasyarakatan, mengajar dan menjadi guru dan memberi sedeqah.

Tetapi jika seluruh suasana bandar dan kota telah rosak, kerja-kerja baik tidak ada maka sukarlah untuk menyelamatkan dan melindungi iman dan agama seseorang itu serta untuk terus hidup menurutinya. Maksiat yang besar dan menggerunkan akan wujud dan berkemungkinan timbul bahaya samseng dan orang-orang jahat yang juga mengheret orang-orang soleh membuat dosa. Juga nyawa, harta dan kemuliaan juga akan ditakuti dalam bahaya.

Maka dalam hal dan suasana yang demikian, dengan maksud menyelamatkan iman dan agama seseorang itu hendaklah tinggalkan tempat tinggalnya lalu masuk ke hutan. Ini adalah jaiz (harus). Pada hakikatnya ini adalah nasihat Nabi s.a.w.

Menurut hadis yang lain, bahawa roh iman, agama, amanah, janji dan tanggungjawab akan mengurang. Ini adalah keadaan yang umum dan seluruh masyarakat menurut kaca mata agama akan binasa dan amat sukar bagi orang-orang yang bertaqwa dan soleh mengharungi hidupnya. Maka orang-orang yang bertaqwa begini hendaklah berlindung di dalam hutan atau tinggal di dalam rumah mereka (mengurung diri).

Dalam keadaan begini seorang itu tidak akan dikira atau dihisab kerana meninggalkan pengajaran dan penyampaian (tabligh). Walaubagaimanapun, masa itu belum lagi tiba maka amatlah perlu kita menunaikan tanggungjawab mengajar dan mengtablighkan ajaran agama. Namun hari demi hari, tanda-tanda yang disebutkan di atas telah bertambah.

Bab 54, Meniti Debaran Zaman - Sheikhulhadis Mufti Ahmed Ebrahim Bemat
Terjemahan : Abdul Aziz Bin Abdul Hamid

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...