Tuesday, October 11, 2011

Zaman Imam Mahdi

APABILA orang-orang Islam telah dikepong daripada segala arah dan kuasa pemerintah mereka terhad di Madinah sehinggalah ke Khyber, maka mereka pun mulalah mencari dan menunggu kemunculan Imam Mahdi. Pada ketika itu Imam Mahdi akan berada di Madinah kerana untuk menggelakkan dirinya memikul tugas Imam, baginda pergi ke Mekah. Sebahagian penduduk Mekah akan mengenalinya. Mereka pergi ke rumahnya dan mengeluarkannya daripada rumahnya lalu berbai'ah dengannya sebagai khalifah, walaupun di dalam hatinya baginda tidak menyukainya.

Pelakuan bai'ah menerusi tangannya ini berlaku di antara Maqam Ibrahim dan Hajral Aswad. Mungkin juga Imam Mahdi dipaksa menerima bai'ah tersebut tatkala baginda bertawaf di Ka'abah.

Apabila berita pengkhalifahan Imam Mahdi tersebar, tentera-tentera dihantar daripada Syria(Damsyik) menentangnya, tetapi sebelum tiba, tentera-tentera tersebut telah ditelan bumi di suatu tempat bernama Baida di antara Mekah dan Madinah. Yakni mereka terkubur hidup-hidup di situ. Selepas mendengar berita ini maka datanglah para abdal dari Syria dan juga orang-orang soleh dari Iraq berbai'ah denganya.

Seorang daripada keluarga Quraisy akan menghantar satu ketumbukan tentera daripada Banu Kal'ab untuk menentangnya. Datuk moyang sebelah ibu si Quraisy ini adalah daripada Banu Kal'ab. Tentera Imam Mahdi akan melawan dan memperolehi kemenangan. Hadis ini telah diriwayatkan daripada Kitab Abu Daud.

Pada permulaan riwayat itu juga dinyatakan bahawa terdapat perbezaan pendapat siapakah yang perlu mengganti khalifah yang meninggal dunia. Maka seorang(yakni Imam Mahdi) yang tahu bahawa beliau akan ditunjuk untuk itu telah keluar menuju ke Mekah daripada Madinah untuk mengelakkan diri daripada dilantik sebagai khalifah.

Bab 69, Meniti Debaran Zaman - Sheikhulhadis Mufti Ahmed Ebrahim Bemat
Terjemahan - Abdul Aziz Bin Abdul Hamid

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...