Monday, July 9, 2012

Kewafatan Imam Mahdi Dan Nabi Isa Sebagai Pemimpin

DISEBUT di dalam sunan Abu Daud bahawa Imam Mahdi menjadi khalifah selama 7 tahun kemudian wafat. Di dalam Mirqat terdapat suatu Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al Khudri r. 'anhu yang diriwayatkan sedikit meragukan bahawa Imam Mahdi akan hidup samada 7, 8 atau 9 tahun di dalam keadaan penuh keadilan dan persamaan.
(Mustadrak Hakim)

Mungkin periwayatnya telah telah meriwayatkannya dengan agak ragu mengenai masa hidupnya Imam Mahdi kerana terlupa.

Shah Rafiuddin Dehlawi r. 'alaihi telah menyelaraskan hadis-hadis begini bahawa 7 tahun pemerintahnanya di dalam keadaan aman dan 8 tahun di dalam memerangi Dajjal. Baginda akan wafat lalu Nabi Isa 'alaihissalam mengimami solat jenazahnya dan mengkebumikannya. Selepas kewafatannya, segala urusan pemerintah akan berada di tangan Nabi Isa 'alaihissalam. Keadaan aman dan baik akan wujud pada masa ini lantaran ada kumpulan manusia yang taat dan tunduk kepada Allah.

Nama Yahudi, Nasara akan terpadam daripada dunia ini. Selepas kedatangan Isa Al Masih sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Rasulullah s.a.w. bahawa tanpa Iman dan Islam maka perjanjian keamanan tidak akan dibuat dengan mana-mana agama. Keizinan menjadi zimmi (orang yang mendapat perlindungan menerusi pembayaran jizyah) akan hanya sah sehinggalah kedatangan Nabi Isa 'alaihissalam. Selepas zamannya maka orang yang berkeadaan zimmi tidak lagi akan diterima.

Bab 78, Meniti Debaran Zaman - Sheikhulhadis Mufti Ahmed Ebrahim Bemat
Terjemahan Abdul Aziz bin Abdul Hamid


No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...