Saturday, February 6, 2010

Seorang Lelaki Akan Menyarai Lima Puluh Orang Wanita

     Diriwayatkan daripada Anas r. 'anhu bahawa beliau telah mendengar daripada Rasulullah s.a.w. bersabda : "Ini adalah salah satu tanda-tanda Kiamat bahawa akan meratanya kejahilan, ilmu pengetahuan akan menurun, perzinaan akan merebak, arak dan minuman akan diambil secara terbuka, bilangan orang lelaki akan berkurangan sementara bilangan wanita-wanita akan bertambah sehingga setiap lelaki akan menyarai lima puluh orang wanita."
(Bukhari, Jilid 2, ms 836)

     Pendidikan Moden

     Sebab utama yang membawa kepada kejahilan itu ialah pendidikan moden yang tidak seimbang yang telah diberikan di sekolah, kolej dan sebagainya di serata dunia.

    Pendidikan yang diceraikan sama sekali daripada didikan agama dan akhlak, maka pendidikan yang sedemikian akan melahirkan golongan-golongan yang mengejar kebendaan dan golongan-golongan utilitarian yang hanya mementingkan pencapaian sesuatu tanpa mengambil kira perkara akhlak, keindahan, agama dan lain yang menghapuskan hati nurani dan akal budi.

     Mereka tidak berhemat dan tidak menuruti garis-garis akhlak di dalam membuat perhubungan sesama manusia, perniagaan dan muamalat, pentadbiran dan politik, begitu juga di dalam bidang kajian sains serta rekaan. Di atas nama kepentingan nasional dan kepentingan diri mereka tunduk setunduknya ke tahap yang paling bawah dan hina.
  
     Seorang pemuka Amerika, George Washington telah berkata : "Berusaha keraslah untuk menyemarakkan sesuatu di dalam dadamu yang mencetuskan satu percikan api daripada alam luas yang dikenal sebagai 'suara hati'."

     Malangnya pendidikan sekuler pada hari ini melakukan segala cara untuk memadamkan percikan api ini.

     Tanpa moral, sifat kemanusiaan dan pemikiran ukharawi, pendidikan sekuler sekarang ini lalu membentuk di dalam diri para graduan fikiran duniawi semata. Kehidupan yang sempurna kepada mereka ialah kehidupan yang cepat dan segera - arak, wanita dan pemburuan hidup yang sia-sia. Dan bebas lepas.

     Jikalau pendidikan begitu betul-betul menanamkan sifat-sifat kemanusiaan dan akhlak tidaklah para saintis mencipta dan menimbunkan senjata-senjata bahaya.

     Rasulullah s.a.w. menyatakan bahawa jika  pengajaran akhlak (yakni yang berteraskan Al Quran dan Hadis) berkurangan, maka meningkatlah kejahilan walaupun ijazah dan sijil begitu banyak tetapi akhlak tidak menyinggah pada diri pemegang-pemegang ijazah dan sijil tersebut. Maka yang demikian mereka akan bergelumbang di dalam perzinaan dan minum arak.


     Pertengkaran dan perbalahan akan meningkat. Perbalahan ini akan menjurus kepada peperangan yang dashyat membunuh berjuta-juta orang lelaki lalu meninggalkan wanita-wanita hidup yang tidak terbabit di dalam peperangan. Yang hidup ini menghadapi masalah besar sehingga dengannya seorang lelaki terpaksa bertanggungjawab menyarai lima puluh orang wanita, maka tidaklah dapat dibayangkan betapa ramainya lagi perzinaan akan berlaku.
  
     Maka penuhlah dunia ini denga perzinaan, arak dan pembunuhan dan penyembilhan. Secara tabi'inya maka berkuranglah penduduk lelaki, yakni ramailah yang mati lalu yang demikian yang masih tinggal terpaksa menyarai lima puluh orang wanita.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...