Saturday, October 17, 2009

Meniti Debaran Zaman

Bab 11A
AYAT-AYAT AL QURAN MENGENAI HARI KIAMAT


         1. "Telah dekatnya(datangnya) saat itu dan telah terbelah bulan."
                                                                                 (Al Qamar : 1)
          "Apabila orang-orang Jahiliah Arab dan lain-lain orang-orang kafir Mekah menuntut mukjizat daripada Nabi s.a.w lalu ditunjukkan jarinya ke arah bulan, maka terbelahlah bulan."
                                                                                 (Bukhari : Jilid 1, ms 513)
      
 2. "Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari Kiamat(iaitu) kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, kerana sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesedaran itu apabila hari Kiamat sudah datang?"
                                                                                 (Muhammad : 18)
          3. "(Orang-orang kafir) bertanya kepadamu(Muhammad) tentang hari berbangkit, bilakah akan terjadinya?"
          "Mengapakah kamu yang akan menyebutkannya(waktunya)."
          "Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya(ketentuannya)
                                                                                  (An Naziat : 42-44)
          4. "Mereka menanyakan kepadamu tentang hari Kiamat : "Bilakah terjadinya?" Katakanlah :"Sesungguhnya pengetahuan tentang hari Kiamat itu adalah pada sisi Tuhanmu. Tidak seorangpun yang dapat menjelaskan keatangannya sampai Hari Kiamat selain daripada Dia."
                                                                                   (Al 'Araf : 187)
          Di samping ayat-ayat Al Quran yang telah disebutkan di atas maka ada lagi beberapa banyak ayat yang telah menggambarkan keadaan hari Kiamat di maan langit, bulan, bintang, matahari kesemuanya akan pecah berkecai. Sedangkan tanda-tanda Kiamat telah diberikan secara terperinci supaya manusia bersiap dan sedar akan kedatangannya dengan meninggalkan kehendak-kehendak nafsiah dan haiwaniah mereka dan menetapi hati dan fikiran mereka untuk membuat kebajikan. Rasulullah s.a.w telah menunjukkan tanda-tanda ini kepada sahabat-sahabatnya secara rahsia dan secara terbuka.
(Bersambung...)

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...